Search results

  1. Yeucuocsong

    Ở KTG của giảm phân II trung thể có nhân đôi hay không ?

    Chào mọi người.em muốn hỏi về sự nhân đôi của trung thể : nó có xảy ra ở kì trung gian của giảm phân II không?. Em thấy khó hiểu quá vì KTG II diễn ra nhanh chóng mà ở hình vẽ lại thấy cả 2 trung tử ở 2 tế bào con ở kì đầu II ???
  2. Yeucuocsong

    Chào mọi người. Em muốn hỏi về sự nhân đôi của trung thể: nó có xảy ra ở kì trung gian của giảm...

    Chào mọi người. Em muốn hỏi về sự nhân đôi của trung thể: nó có xảy ra ở kì trung gian của giảm phân II không ?.Em thấy khó hiểu quá vì KTG II diễn ra nhanh nhưng ở hình vẽ, 2 tế bào con lại có 2 trung tử !?
Back
Top