Search results

  1. Mỹ Loan

    Vi sinh

    Cho mình hỏi, làm như thế nào để pha dung dịch huyền phù bào tử nồng độ 10^5? Cảm ơn mọi người.
  2. Mỹ Loan

    Cho mình hỏi, làm sao để điều chỉnh mật độ bào tử nồng độ 10^5? Mình cảm ơn.

    Cho mình hỏi, làm sao để điều chỉnh mật độ bào tử nồng độ 10^5? Mình cảm ơn.
Back
Top