Search results

  1. S

    Ô nhiễm mt

    Ô nhiễm môi trường là do chiến lược phát triển kinh tế không đúng, cứ vì lợi ích trước mắt mà quên đi cái lợi lâu dài. Cũng vì dân ta quá nghèo chẳng biết "phát triển bền vững" là gì cứ chạy theo lợi nhuận trước mắt thôi. Còn để hạn chế tình trạng người dân vứt rác bừa bãi thì theo tôi cứ phải...
Back
Top