Search results

  1. T

    Mọi người cho mình hỏi xí về Western Blot, mình chỉ mới bắt đầu làm

    Mọi người giúp mình hai vấn đề này nha: 1) Như hình đính kèm là sau khi làm WB mình thu được thêm hai band ở phía trên không phải là target protein của mình nhưng mình không biết giải thích vì sao, mình nghe nói là thỉnh thoảng protein của mình bị quá trình gì đó sẽ double cái molecular weight...
Back
Top