Search results

  1. H

    phần mềm Genemapper phân tích AFLP

    Xin chào các anh chị! Em làm ở Viện Công nghệ sinh học, đang làm nội dung Đánh giá sự đang dạng của tôm sú Việt Nam bằng kỹ thuật AFLP. em sử dụng hệ NGS để đọc dữ liệu và dùng phần mềm Genemapper 4.1 để phân tích. Vậy anh chị em nào có kinh nghiệm trong phân tích phần mềm này chỉ giúp em với...
Back
Top