Search results

  1. N

    Phân tích chỉ tiêu hóa lý của Nước uống đóng chai

    Có ai biết cách sử dụng máy quang phổ của hãng Hach - Mỹ để phân tích các chỉ tiêu của nước bằng bộ test kit không. Cho mình xin Protocol với. :thanks:
  2. N

    kiểm tra các chỉ tiêu hóa lý của nước

    Gửi các bác. Em đang có vấn đề thắc mắc. Có bác nào biết về máy đo quang phổ của hãng Hach dùng để đo các chỉ tiêu hóa lý của nước không. Giúp em chia sẻ cách sử dụng máy và cách đo với bộ test kit của hãng với. Thank!
Back
Top