Search results

  1. Dreamer

    Tế bào Nguyên phân. Giảm phân

    Cho mình hỏi Giảm phân chỉ xảy ra ở tế bào sinh dục, mà tế bào sinh dục chỉ có bộ NST đơn bội. Vậy tế bào ban đầu trước Giảm phân có bộ NST 2n đơn là của tế bào nào?
  2. Dreamer

    Tế bào Nguyên phân. Giảm phân

    Mình đang học lại bài này, thấy một số vấn đề suy đoán nhưng chưa rõ, mong các bạn hỗ trợ thêm. 1. Bài này mình thấy NST đơn, kép, lưỡng bội, đơn bội dễ nhầm lẫn. NST đơn bội khác, NST đơn khác. - Theo mình, có 2 điều kiện để 1 NST là đơn bội: + không kép. + không có NST tương đồng - NST có kép...
Back
Top