Search results

  1. TranHaPhuong

    Tế bào Vận chuyển các chất qua màng

    Một số loài cây có thể sống ở vùng biển mặn. Loài cây đó phải có cách gì để hút nước và muối khoáng vào trong tế bào?
Back
Top