Search results

  1. N

    Thắc mắc về mô của thực vật trên cạn

    :smile:Cô mình ra câu hỏi về nhà thế này : "nêu những vấn đề về mô thực vật trên cạn,cho VD" Theo mình thì cây trên cạn hay cây dưới nước thì mô nào hầu như cũng như nhau mà ?! khác thì mình chỉ thấy biểu bì (thuộc mô che chở) của cây trên cạn là phát triển mạnh hơn thôi! mà thế thì ngắn...
Back
Top