Search results

  1. G

    Hỏi về các mẫu tách chiết cây Bán Chi Liên

    Mình đang thực hiện đề tài về thử nghiệm hoạt tính kháng ung thư của cây bán chi liên, cụ thể là thử nghiệm hoạt tính với 5 mẫu tách chiết bằng nước, chloroform, hexane, EtOAc và methanol mình muốn hỏi là 5 mẫu tách chiết đó khác nhau như thế nào, ví dụ như chiết bằng nước hay chiết bằng EtOAc...
Back
Top