Search results

  1. N

    Thuốc Nhuộm màu lugol và aceto carmin

    Tại sao khi quan sát NST trong nguyên phân hoặc giảm phân phải dùng thuốc thử aceto carmin?? :botay:
  2. N

    Thuốc Nhuộm màu lugol và aceto carmin

    Thắc mắc công dụng của 2 loại thuốc thử này.Vì sao khi quan sát NST thì phải dùng phẩm nhuộm aceto carmin???:thanks:
Back
Top