Search results

  1. B

    Các bạn giup đỡ mình với đề tài tiểu luận với.

    Bác nào hiểu biết về các yếu tố và nguyên tắc hóa sinh trong việc ổn định các sản phẩm thực phẩm sinh học ,ví dụ vaccine,thực phẩm chức năng không,chỉ mình với.Mình đã biết các yếu tố ảnh hưởng đến độ ổn định đó là nước,nhiệt độ ,pH,oxy rồi nhưng nguyên tắc công nghệ thì mình chịu. Các Pro...
Back
Top