Search results

  1. D

    Sinh thái học và những hiện tượng đời sống

    Những hiện tượng bất thường đang xảy ra xung quanh đời sống con người: bão lũ liên tục, động đất, sóng thần. Trong thành phố ngày càng đông đúc dẫn đến kẹt xe, qui hoạch không hợp lí dẫn đến hiện tượng ngập kéo dài. Bằng quan điêm sinh thái học hãy giải thích các nguyên nhân dẫn đến hiện tượng trên
Back
Top