Search results

  1. K

    Xin cho hỏi đây là cây gì?

    mọi nguoi noi ten cay deu dung va minh dinh chinh them la qua nau canh an duoc nhung rat dắng và gắt, kho an, co cong dụng làm thuoc
  2. K

    cho mình cây này là cây gì với ?.

    hình trên đúng là cây có tên là mía dò, trồng làm cảnh hoặc làm thuốc.
Back
Top