Search results

  1. T

    Topic LTĐH 2014 môn Sinh - Lí thuyết

    Mọi người giúp mình câu này với, mình và các bạn đang tranh cãi giữa đáp án a và c Khu hệ sinh vật trên cạn lớn nhất trên trái đất thuộc về: a.rừng nhiệt đới ẩm b. Đồng cỏ ôn đới c. Sa mạc d. rừng cây lá kim phương bắc
  2. T

    Tính số kiểu hình tối đa?

    "Gen I có 3 alen a1=a2>a3 . Gen II có 4 alen b1>b2>b3>b4. Hai gen này nẳm trên cùng 1 nst thường. Gen III có 4 alen c1=c2=c3=c4>c5 nằm trên X không có alen trên Y. Tính số KH tối đa?". Dấu = với dấu > thể hiện tính trội lặn. Mọi người giúp mình với,dạng này mình chưa làm bao giờ,tks m.n nhiều.
Back
Top