Search results

 1. V

  Xin trợ giúp về quy trình nuôi cấy in vitro đối với nấm rễ nội cộng sinh Abuscula Mycorrhita

  Chào cả nhà! Tình hình là mình đang cần gấp tài liệu về quy trình nuôi cấy in vitro đối với nấm rễ nội cộng sinh Abuscula Mycorrhita, đặc biệt là môi trường nuôi cấy ( so sánh 2 loại môi trường MS và MRS ->Tìm môi trường thích hợp nhất cho việc nuôi cấy nó). Có bạn nào có tài liệu về...
 2. V

  Xin tài liệu về quy trình nuôi cấy Abuscula Mycorrhita

  Chào cả nhà! Tình hình là mình đang cần gấp tài liệu về quy trình nuôi cấy in vitro đối với nấm rễ nội cộng sinh Abuscula Mycorrhita, đặc biệt là môi trường nuôi cấy ( so sánh 2 loại môi trường MS và MRS ->Tìm môi trường thích hợp nhất cho việc nuôi cấy nó). Có bạn nào có tài liệu về...
 3. V

  Xin tư vấn

  Chào cả nhà! Mính mới gia nhập diễn đàn nên ko biết cách post bài mới như thế nào nên mạo muội post vào đây Tình hình là mình đang cần gấp tài liệu về quy trình nuôi cấy in vitro đối với nấm rễ nội cộng sinh Abuscula Mycorrhita, đặc biệt là môi trường nuôi cấy ( so sánh 2 loại môi trường MS...
 4. V

  Về Sự biệt hóa tế bào

  Chào cả nhà! Mính mới gia nhập diễn đàn nên ko biết cách post bài mới như thế nào nên mạo muội post vào đây Tình hình là mình đang cần gấp tài liệu về quy trình nuôi cấy in vitro đối với nấm rễ nội cộng sinh Abuscula Mycorrhita, đặc biệt là môi trường nuôi cấy ( so sánh 2 loại môi trường MS...
 5. V

  hỏi về chế phẩm EM

  Chào cả nhà! Mính mới gia nhập diễn đàn nên ko biết cách post bài mới như thế nào nên mạo muội post vào đây Tình hình là mình đang cần gấp tài liệu về quy trình nuôi cấy in vitro đối với nấm rễ nội cộng sinh Abuscula Mycorrhita, đặc biệt là môi trường nuôi cấy ( so sánh 2 loại môi trường MS...
 6. V

  Chế phẩm sinh học Active Cleaner

  Chào cả nhà! Tình hình là mình đang cần gấp tài liệu về quy trình nuôi cấy in vitro đối với nấm rễ nội cộng sinh Abuscula Mycorrhita, đặc biệt là môi trường nuôi cấy ( so sánh 2 loại môi trường MS và MRS ->Tìm môi trường thích hợp nhất cho việc nuôi cấy nó). Có bạn nào có tài liệu về khoản...
Back
Top