Recent content by vucongphong

 1. vucongphong

  Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

  Nhờ lấy hộ tài liệu Nhờ mọi người giúp lây hộ tài liệu: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17037059 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15927482 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17118673 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12875085 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12559429 Cảm ơn nhiều!
 2. vucongphong

  Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

  Cảm ơn Anh Khương nhiều nhiều, chúc anh cùng gia đình mạnh khỏe, chúc anh vui
 3. vucongphong

  Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

  Nhờ các bác giúp em bài báo này nhé! Em đang cần một số tài liệu tham khảo về lumbrokinase, nhưng tài liệu tham khảo tiếng việt thì quá ít, anh, chị có thể giúp em nhé, em cảm ơn trước! Bài 1: Expression, purification, and characterization of recombinant lumbrokinase PI239 in Escherichia coli...
 4. vucongphong

  Nhờ lấy bài báo

  Các bác giúp em bài này nhé: http://online.liebertpub.com/doi/pdf/10.1089/acm.2008.0506
 5. vucongphong

  Nhờ các anh, chị giúp em một số bài báo về lumbrokinase này với

  Em đang cần một số tài liệu tham khảo về lumbrokinase, nhưng tài liệu tham khảo tiếng việt thì quá ít, anh, chị có thể giúp em nhé, em cảm ơn trước! Bài 1: Expression, purification, and characterization of recombinant lumbrokinase PI239 in Escherichia coli Link...
 6. vucongphong

  Sách sinh học phân tử liên tục cập nhật

  Nhờ anh Van Hieu lấy giúp em cuốn này vơi: Experiments in Plant Physiology Carol Reiss, Cornell University Links:http://www.pearsonhighered.com/educator/product/Experiments-in-Plant-Physiology/9780137012855.page
 7. vucongphong

  Sách sinh học phân tử liên tục cập nhật

  Cần tài liệu Chào mọi người, ai có cuốn sách Experiments in Plant Physiology Carol Reiss, Cornell University ISBN-10: 0137012853 ISBN-13: 9780137012855 Publisher: Benjamin Cummings Copyright: 1994 Format: Paper; 292 pp Cho tôi xin! Cảm ơn trước nhé!
 8. vucongphong

  Sách sinh học phân tử liên tục cập nhật

  Tôi cần cuốn sách này Chào các anh chị trong diễn đàn. tôi cần cuốn sách này nhưng chưa có - Biochemistry & Molecular Biology of Plants link:http://www.amazon.com/Biochemistry-Molecular-Biology-Plants-Buchanan/dp/0943088399 Bạn nào có chia sẻ với nhé! Cảm ơn:rose:
 9. vucongphong

  Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

  Anh chị em bio giúp tôi tài liệu này nhé! Sensitive assay of carnitine palmitoyl transferase activity in tissue homogenates with a modified spectrophotometric method for enzymatic carnitine determination. Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6652930 Thanks so much:thanks:
 10. vucongphong

  Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

  Nhờ anh, chị giúp tài liệu này: A rapid spectrophotometric assay for carnitine palmitoyltransferase. Link:http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/4630394 Thanks:thanks:
 11. vucongphong

  Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

  Các anh, chị giúp em tài liệu này: 1, Sensitive assay of carnitine palmitoyl transferase activity in tissue homogenates with a modified spectrophotometric method for enzymatic carnitine determination. Link:http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6652930 2,A rapid spectrophotometric assay for...
 12. vucongphong

  Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

  Nhờ anh chị giúp bài này: Potential new treatments for type 2 diabetes...
 13. vucongphong

  Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

  Nhờ anh chị giúp em bài này: Carnitine palmitoyltransferase in the heart is controlled by a different mechanism than the hepatic enzyme Links:http://www.springerlink.com/content/v1833px684h08787/ Cảm ơn nhiều nhé
 14. vucongphong

  Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

  Cảm ơn nhiều nhé! Vừa yêu cầu xong đã có rồi! Cảm ơn SHVN nhiều nhiều:rose:
 15. vucongphong

  Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

  Anh, chị giúp em bài báo: A continuous spectrophotometric assay for the enzymatic marker glucose 6-phosphatase...
Top