Recent content by voi

  1. V

    Tăng nồng độ Ca2+ trong môi trường nuôi cấy ảnh hưởng như thế nào đến tế bào trần ?

    có bạn nào biết câu trả lời cho câu trả lời này k , trả lời giúp mình với, mình cũng đang thắc mắc
  2. V

    Ứng dụng của chất điều hoà sinh trưởng trong sản xuất cây công nghiệp

    mình đang tìm hiểu về đề tài này nhưng không có tài liệu , bạn nào có tài liệu thì chia sẻ, trao đổi giúp mình với, xin cám ơn
Top