Recent content by vangtrangphale92

  1. V

    Tiếng Anh chuyên ngành

    đây là bài dịch tiếng anh chuyên ngành của em! e đã dịch sang tiếng Việt nhưng đọc vẫn chưa hay! các anh chị giúp e chỉnh sửa lại với ạ! em cảm ơn các anh chị nhiều!
Top