Recent content by trung197

  1. T

    Mô tả cấu tạo và chức năng trụ não, não trung gian, đại não, tủy sống

    e rất cám ơn mọi người nhưng tài liệu hơi dài, e cần tài liệu ngắn hơn để dễ thuộc mà thời gian làm bài cũng rất ít có 45 phút thôi ...............
  2. T

    Mô tả cấu tạo và chức năng trụ não, não trung gian, đại não, tủy sống

    Câu1: Mô tả cấu tạo và chức năng trụ não, não trung gian, đại não, tủy sống. Câu2: Nêu định nghĩa về phản xạ có điều kiện và phản xạ không điều kiện.( có cái j liên quan đến phản xạ nêu hết nha) Câu3: Hoạt động thần kinh cấp cao ở con người ( có cái j liên quan nêu hết nha) Câu4: Đại dịch AIDS...
Top