Recent content by tranwild

 1. T

  Sinh học 11,Tiến Hóa?, Dẫn truyền Xung Thần Kinh trong người???

  Tại sao tất cả dây thần kinh KHÔNG có bao myelin vẫn tồn tại mặc dù nếu dây thần kinh có bao myelin thì sẽ truyền xung thần kinh nhanh hơn?:please:
 2. T

  Sinh học 11, Thần Kinh, Bao Myelin

  Mong mọi người giúp đỡ mình vì đang làm bài tiểu luận. Xin cám ơn hihi
 3. T

  Sinh học 11, Thần Kinh, Bao Myelin

  à ý mình là có bao myelin thì nó sẽ dẫn truyền xung thần kinh nhanh hơn đúng không? Vậy tại sao tất cả dây thần kinh đều tạo bao myelin để truyền xung thần kinh cho nhanh ? Tức là tại sao vẫn có dây thần kinh không có bao myelin trong khi có bao myelin thi dẫn truyền xung thần kinh nhanh hơn...
 4. T

  Sinh học 11, Thần Kinh, Bao Myelin

  Mọi người cho mình hỏi tại sao tất cả dây thần kinh đều không có bao myelin để truyền xung thần kinh cho nhanh vậy?
Top