Recent content by Trang Thùy

  1. T

    Vi sinh E.Coli và S.pneumoniae

    Có bạn/anh chị nào có phân lập chủng E.Coli và S.pneumoniae có thể cho em xin được không ạ? Hay anh chị nào biết chỗ nào bán chỉ em với ạ. Em làm luận văn ạ. Em học môi trường ạ.
  2. T

    Mua enzyme Erythromycin hoặc chủng vi sinh Erythromycin

    Mình cần mua enzyme Erythromycin để về nuôi cấy thành sinh khối. Có bạn nào biết chỗ mua chỉ mình với. Mình đang cần để làm luận văn. Cảm ơn các bạn.
Top