Recent content by Thảo Nguyên sv HCMUTE

  1. T

    Đặt mua bột kappa hay iota carrageenan tại Việt Nam

    Xin chào mọi người, Bây giờ, em đang rất cần khoảng 1 kg bột kappa hay iota carrageenan dạng nguyên chất loại dễ tan và khó tan, để thực hiện thí nghiệm. Mọi người có biết địa chỉ công ty nuôi trồng và sản xuất bột tại Việt Nam hay trang web bán bột ở nước ngoài (chủ yếu ở khu vực châu Á) nào có...
Top