Recent content by Tai Chien

  1. Tai Chien

    PCR

    Em chào Các Anh (Chị). em có một vấn đề về PCR ạ. em đang sử dụng phản ứng PCR để câu 1 đoạn gen kích thước 600-700bp. mồi em sử dụng là 10x. kết quả khi em chạy với điều kiện nhiệt độ thay đổi, các điều kiện khác dữ nguyên, chung 1 DNA khuôn. khi chạy gel 1,2% agarose xong thì xuất hiện nhiều...
Top