Recent content by stevepham

 1. S

  Ai giải thích mình toán xác suất ạ !?

  VD: Cho P: AaBbDdEeFf giao phấn với cây cùng KG. Cho biết tính trạng trội là trội hoàn toàn và mỗi gen quy định một tính trạng. Hãy tính: a, Tỉ lệ cá thể ở F1 có KH 3 trội : 2 lặn *Tỉ lệ đời con có KH 3 trội : 1 lặn là tích xác suất của các thành phần sau: - Xác suất có được 3 trội...
 2. S

  tìm liệu về thực vật và động vật

  ANh em ơi, cho mình xin tài liệu về thực vật và động vật,em cần tài liệu có hình ảnh đầy đủ các bộ phận của thực vật và động vật và chức năng các bộ phận. Có ai có thì share em cái :)
 3. S

  Hỏi về ưu điểm và tế bào biệt hóa của nuối cấy mô tế bào thực vật

  anh em cho em hỏi về cái phần biệt hóa tế bào gốc, cho em khỏi ở thực vật mình áp dụng nuôi cấy mô tế bào này thì có điểm gì lợi hơn so với trồng cây bằng cây thông thường, và cho em hỏi thêm khi nuôi cấy mô tế bào thì mình biệt hóa tế bào gốc thành rễ để cho cây mọc lên đúng ko (vì rễ có khả...
Top