Recent content by shynfa

  1. S

    Tìm gene trên NCBI

    Các anh chị cho em hỏi là ký tự để tìm ra gen mã hóa ra insulin trên NCBI là gì vậy ? em cảm ơn trước luôn a.
Top