Recent content by ronaldo48a

  1. R

    Phần mềm DNASTAR SV_ngheo

    Bác nào có full cho mình xin với nhé! mình cũng đang cần phần mềm tương tự DNAstar/Nvector Email của mình là hamori85@gmail.com Cảm ơn nhiều nhé!
  2. R

    Phầm mềm Geneious Pro 3.

    cho mình xin phần mềm này với được ko? mình đang cần lắm lắm! cảm ơn nhiều nhé
Top