Recent content by qwenky

  1. Q

    Môi trường nuôi cấy tế bào ung thư đại trực tràng

    Chào mọi người, hiện tại em đang tìm hiểu về nuôi cấy tế bào ung thư đại trực tràng. Em thấy có rất nhiều môi trường nhưng môi trường nào thường dùng nhất. Mong anh chị giúp em, em xin cám ơn nhiều. Còn vấn đề nữa em cần tài liệu này, giúp em tải với. Email: nguyenhoa000000@gmail.com Isolation...
Top