Recent content by PTHTran27

 1. P

  Giúp em với !!!

  Em đang dịch 1 bài học thuật có từ "cellulizyn" và "protocolonies" nhưng không hiểu. Ai giúp em với !
 2. P

  xin tài liệu nuôi cấy tế bào trần

  Ai có tài liệu nuôi cấy tế bào trần và một số công trình nghiên cứu tiêu biểu về đề tài này cho mình xin với .
 3. P

  sự khác nhau giữa polypeptide và protein

  Cho mình hỏi sự khác nhau giữa polypeptide và protein chính xác là gì ?
Top