Recent content by phamtuan_111

  1. P

    Thắc mắc rất cơ bản về pha mồi Rapd cần trợ giúp

    tình hình là thế này các bác ạh, mồi gốc của e có nồng độ 140 pmol/ µl em làm PCR thì pha loãng về 10 pmol thì em pha như sau: lấy 130µl nước và cho thêm 10µl mồi . nhưng có bạn bảo em pha như thế này: lấy 14µl mồi và cho thêm ( 140 - 14 = 126µl) nước thì được nồng độ 10pmol. các bác cho em...
Top