Recent content by penicillin

  1. P

    cần tư vấn kính hiễn vi

    mình đang phân vân giữa 3 kính này về chất lượng... 1. L1000a+Camera Model MD35R =4trieu8 1600X 2.XSZ-107T 1600X 4t850k 3.Fangyuan XSP-103 2000X 4.368k
  2. P

    Thắc mắc về con rắn độc

    tại sao gọi là rắn độc?vì với 1 vết cắn nhỏ của nó.làm con người tử vong nhanh.nhưng ở con người tuyến nước bọt của mình làm hoại tử thậm chí là tử vong khi vào máu 1 số loài vật.
Top