Nguyễn Viết Dũng

Sinh học phân tử
Birthday
Mar 10, 1977 (Age: 44)
Website
http://www.khoahocthuysan.org
Location
Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 2, Tp HCM
Occupation
Nghiên cứu

Contact

Skype
ngvietdung

Signature

______________________________________
Nếu quan tâm lĩnh vực khoa học Thủy sản,
mời bạn ghé qua: www.khoahocthuysan.org

Trophies

  1. 1

    First message

    Post a message somewhere on the site to receive this.
Top