Recent content by Nguyen Nguyen1

  1. N

    Environmental biotechnology

    Các bạn ơi. Mình đang cần gấp cuốn Environmental Biotechnology của Rittmann để làm bài tập nhưng lên mạng tìm thì thấy toàn của tác giả khác. Bạn nào có sách này giúp mình với. E-mail của mình là sna332@yahoo.com Cảm ơn Nguyen
Top