N

Profile posts Latest activity Postings About

  • chào bạn!
    Mình cũng dang chuẩn bị đi vào công việc với mấy con virus gây bệnh trên động vật. Xin cho hỏi một vài thông tin về sự nuôi cấy tế bào Vero ở VN và hiện nó đang đựơc bán ở đâu vậy?
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top