Recent content by Muondochuyensinh

  1. M

    Hỏi đáp

    Xin chào mọi người. Em muốn hỏi là tại sao hiện tượng phân li các nhân tố di truyền trong các quy luật di truyền của Menđen liên quan tới sự phân li các NST trong quá trình giảm phân. Cảm ơn mọi người nhìuuuuu
Top