M
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings About

  • Thank bạn đã quan tâm. Mình không đang ở Việt Nam. Công việc của mình cũng nhiều thứ lắm. Hiện giờ mình đang làm nhiều về Sinh học phân tử: PCR, cloning...không biết công việc của bạn là gì, chúc bạn thành công nha!
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top