Recent content by mmdairyproduct

 1. M

  Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

  Anh chị lấy giùm em 3 bài báo này nhé, em cám ơn nhiều. 1. Characterization and Properties of Cellulases Purified from Trichoderma Reesei Strain L27 pp687 - 690 S. Shoemaker, K. Watt, G. Tsitovsky & R. Cox http://www.nature.com/nbt/journal/v1/n8/abs/nbt1083-687.html 2. Molecular...
 2. M

  Phần mềm phân tích Gel và chỉnh sửa hình Gel..

  ai có phần mềm Gel-pro analyzer của anh cherry cho em xin 1 bản luôn nhé, thanks. email: mmdairyproduct@gmail.com
 3. M

  Link down: Methods in Molecular biology

  Trong bộ sách "Methods in Molecular Biology" Edited by: F. H. Arnold and G. Georgiou © Humana Press Inc., Totowa, NJ, anh chị nào có vol. 230: "Directed Enzyme Evolution: Screening and Selection Methods" với 30 protocol liên quan, anh chị nào có thì cho em xin được không? Em cám ơn nhiều...
 4. M

  Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

  Các anh chị lấy giùm em bài báo này giùm nha, thanks nhiều lắm:thanks: Synergism in cellulase systems doi:10.1016/0960-8524(91)90100-X
 5. M

  Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

  Anh chị lấy giùm em bài này nha.:thanks: Degradation of cellulose by basidiomycetous fungi http://www3.interscience.wiley.com/user/accessdenied?ID=119399958&Act=2138&Code=4719&Page=/cgi-bin/fulltext/119399958/PDFSTART
 6. M

  Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

  Các anh chị lấy giùm em 2 bài báo này nha.:thanks::thanks: 1. doi:10.1016/0378-1119(87)90204-6 2. doi:10.1016/S0076-6879(00)26067-9
 7. M

  Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

  các anh chị lấy giùm em mấy bài báo này nha, thanks 1.Transfer of gradient chromatographic methods for protein separation to Convective Interaction Media monolithic columns http://dx.doi.org/10.1016/S0021-9673(03)00950-6 2.Application of monoliths for plasmid DNA purification...
 8. M

  Sách sinh học phân tử liên tục cập nhật

  LINK CỦA CUỐN " Genetic Techniques for Biological Research" INVALID RỒI ANH HIỆU, CHO XIN LINK MỚI NHA ANH. THANKS:thanks:
 9. M

  Nhờ lấy sách

  các anh chị lấy giùm em cuốn sách này với: Basic Biotechnology by Colin Ratledge + Bjorn Kristiansen http://books.google.com.vn/books?id=OTvhET8KX0gC&printsec=frontcover#v=onepage&q=&f=false thanks:thanks:
 10. M

  here? cám ơn Dung đã chú ý đến mình, Dung có quen mình không vậy? Dung đi làm chưa...

  here? cám ơn Dung đã chú ý đến mình, Dung có quen mình không vậy? Dung đi làm chưa, tụi mình có thể cùng bàn bạc về một vấn đề nào đó 2 đứa cùng ưa thích. ok?
 11. M

  how do you do, Dung!!!

  how do you do, Dung!!!
 12. M

  Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

  các anh chị lấy giùm em bài báo này nha. thanks nhiều.:thanks: Functional assembly of mini-cellulosomes on the yeast surface for cellulose hydrolysis and ethanol production Shen-Long Tsai, Jeongseok Oh, Shailendra Singh, Ruizhen Chen, and Wilfred Chen*...
 13. M

  Nhờ lấy sách

  anh chị lấy giùm em cuốn sách sau nha: Cellulosome - Vladimir N. Uversky, Irina A. Kataeva http://books.google.com.vn/books?id=NvQfe7CTLiUC&sitesec=reviews&source=gbs_navlinks_s Em cám ơn nhiều.:thanks:
 14. M

  Sách sinh học phân tử liên tục cập nhật

  Anh chị cho em xin cuốn sách sau nha: Cellulosome - Vladimir N. Uversky, Irina A. Kataeva http://books.google.com.vn/books?id=NvQfe7CTLiUC&sitesec=reviews&source=gbs_navlinks_s Em cám ơn nhiều.
 15. M

  Thiết kế mồi từ internal conserved region của một gen ở nấm mốc!

  Cho em hỏi từ cDNAs em muốn có một gen mã hóa cho một loại protein trong một loài nấm mốc mình mong muốn thì phải làm sao?, mình có thể thiết kế mối từ trình tự internal conserved region k?, và trình tự bảo tốn này thì tìm từ trình tự gen của loại enzyem ở loài nấm mốc trên mà đã được công bố...
Top