Minh2k3 OK
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings About

  • mọi người cho em hỏi là đoạn mạch mà có okazaki í thì nó làm nhiệm vụ gì mà trong bài tập em chả hay thấy nó có vậy,chả lẽ đoạn í bị bỏ đi sao??????
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top