Recent content by mecuabesu

  1. M

    Cần xin cho em gái dạy sinh học ở một trường - help me!

    Chào các anh chị và các bạn chuyên khoa sinh! Mình cần xin cho em gái dạy sinh học ở một trường phổ thông hoặc đại học dân lập gì đấy có được không ạ? Mình không có chuyên môn về nghề này và cũng không có mối quan hệ nào vì không có chuyên môn. Mình mong các bạn tư vấn hoặc giúp đỡ cho mình nhé...
Top