Recent content by MAI HUYEN

  1. M

    Tìm hiểu về bệnh phấn trắng bầu bí Erysiphe cichoracearum De Candolle.

    Nấm gây bênh là Erysiphe cichoracearum De Candolle ạ
  2. M

    Tìm hiểu về bệnh phấn trắng bầu bí Erysiphe cichoracearum De Candolle.

    Em đang tìm hiểu về bệnh phấn trắng bầu bí ạ. Mọi người có thế giúp em hiểu rõ hơn về đặc điểm sinh học và phương thức xâm nhập gây hại của nấm này được k ạ.
Top