Luyện Quốc Hải

Biochemistry
Birthday
Sep 1, 1980 (Age: 40)
Website
http://www.bionet.vn
Location
BIONET VIETNAM, 12N1 Hoàng Cầu, HN
Occupation
CEO, Bionet Vietnam JSC.

Contact

Skype
luyenquochai

Signature

Học ít ngu ít, học nhiều ngu nhiều, không học không ngu.....

Following

Top