Recent content by loilovekute

  1. L

    Thiết bị ptn hóa - y - sinh

    Nếu công ty cần tuyển nhân viên Marketing thì mình sẽ gửi CV qua!
  2. L

    Tìm việc Cần tìm việc làm cho kỹ sư công nghệ sinh học

    Bạn nên chuẩn bị 1 cái CV ngon lành rồi ném lên đây cả nhà xem qua rồi mới giúp đc chứ :)
Top