Recent content by LHP.SN.Đạt

  1. L

    Định hướng olympic sinh

    Chào mọi người, em là mem mới, em dự định sẽ thi olympic 30/4 mà hiện tại chưa biết nên tham khảo những loại sách nào ? nhiều người khuyên nên đọc campell nhưng em tìm khá nhiều nhà sách mà vẫn không thấy ... ai có mà muốn nhượng lại hay biết nơi bán thì xin giúp em ạ <3 ngoài ra ai biết sách...
Top