krongno_c6

Birthday
August 23

Signature

Tôi sẽ mò mẫm trong đêm tối, nhưng tôi sẽ đi khi thấy có ánh sáng
Top