kraken94
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings About

  • sr, không phải chị k tin em nhưng em hãy cố gắng tự tìm hiểu trc khi hỏi, như thế sẽ tốt hơn. "MỌI CÂU HỎI, BẠN HÃY CỐ GẮNG TÌM THEO GỐC RỄ CỦA NÓ GIỐNG NHƯ TÌM LỐI RA CỦA MỌI ĐƯỜNG HẦM, RỒI BẠN SẼ THẤY NÓ THẬT ĐƠN GIẢN VÀ SỰ HẠNH PHÚC KHI BẠN TỰ ĐẠT ĐC ĐIỀU ĐÓ!"
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top