Kasakura Rei
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings About

  • Mọi người giúp mình giải bài này vớii:
    Có 5 tinh bào bậc 1 của thỏ ( 2n=44 ) giảm phân, hiệu suất thụ tinh của tinh trùng bằng 30%
    a, Tính số tinh trùng tạo thành và số NST có trong các tinh trùng
    b, Tính số hợp tử tạo thành
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top