Recent content by Hunghugo

  1. H

    Môi Trường Ure slant Agar

    Anh chị ơi. Cho em hỏi là MT Ure slant Agar dùng phương pháp vô trùng nào thì thích hợp và cách tiến hành được không ? Em cám ơn. Mong hồi âm anh chị.
Top