Recent content by hongphucmytan

  1. H

    về thuốc diệt cỏ

    kích thích sinh trưởng quá mạnh( tăng thể tích) làm cây kiệt dinh dưỡng mà chết- nên nếu phun nồng độ thấp là kích thích sinh trưởng
Top