Recent content by hoahongtim

 1. H

  Thắc mắc về sinh lý học tế bào

  Các bạn giúp mình một số thắc mắc sau đây : 1.Tại sao lưới nội bào lại có nhiều ở tế bào bài tiết ? 2.Trong 1 TB có bao nhiêu lưới nội bào hay chỉ có 1? 3.Mình cần một hình ảnh hay 1 clip cụ thể hoặc tài liệu nói rõ về : " Qúa trình bài tiết nội bào tương của bộ Gongi" 4.Vai trò của protein do...
 2. H

  Bài tập về NST giới tính

  Cho con đực thân đen ,mắt trắng thuần chủng lai với con cái thân xám,mắt đỏ,thu được F1 toàn thân xám mắt đỏ.Cho F1 giao phối với nhau ,đời F2 có tỉ lệ.Ở giới cái : 100% thân xám,mắt đỏ .Biết mỗi tính trạng do một cặp gen qui định .Phép lai này chịu sự chi phối bởi các qui luật 1) Di truyền...
 3. H

  Topic LTĐH 2014 môn Sinh - Bài tập

  MỌI DIỄN BIẾN CỦA NST TRONG GIẢM PHÂN LÀ NHƯ NHAU là khi bố sản sinh ra giao tử đực và mẹ sản sinh ra giao tử cái thì trong quá trình giảm phân của bố và mẹ ,nếu bên bố có xảy ra hoán vị gen thì bên mẹ cũng xảy ra hoán vị gen và ngược lại. % số cây thấp ,tròn bằng 80/2000=0,04 (tức kiểu gen lặn...
 4. H

  Topic LTĐH 2014 môn Sinh - Bài tập

  1) Một phép lai giữa các ruồi giấm F1 ;ở thế hệ F2 thu được kết quả là: Ruồi giấm đực 45% mắt đỏ, cánh bình thường 45% mắt trắng ,cánh xẻ 5% mắt đỏ cánh xẻ 5% mắt trắng,cánh bình thường 100% mắt đỏ,cánh bình thường Ruồi giấm cái : 100 % mắt đỏ.cánh bình thường Ruồi giấm cái F1 có kiểu gen như...
 5. H

  Hỏi về một câu trong đề thi đại học 2013

  Một loài thực vật ,khi cho giao phấn giữa cây quả dẹt với cây quả bầu dục (P) thu được F1 gồm toàn cây quả dẹt .Cho cây F1 lai với cây đồng hợp lặn về các cặp gen ,thu được đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1cây quả dẹt : 2 cây quả tròn : 1 cây quả bầu dục .Cho cây F1 tự thụ phấn thu được...
 6. H

  Hòi về số giao tử

  F1 dị hợp 3 cặp gen khi giảm phân hình thành 8 giao tử chia thành 2 nhóm có tỉ lệ bằng nhau.KG của F1 là a.AaBbDd b.Aa Bd/bD c.ABD/abd d.AB/ab Dd mình thấy b,c,d đều được nếu như có xảy ra hoán vị gen
 7. H

  Hỏi về cách li địa lí

  Cách li địa lí là yếu tố quan trọng dẫn đến cách li sinh sản ,hình thành loài mới vì A.Cách li địa lí làm cho các cá thể của quần thể không có cơ hội giao phối với nhau nên dẫn đến cách li sinh sản và hình thành loài mới B.Do sống trong các điều kiện địa lí khác nhau nên chọn lọc tự nhiên đã làm...
 8. H

  Hỏi về cách li địa lí

  Vai trò của điều kiện địa lí trong phương thức hình thành loài bằng con đường địa lí là: a.Nguyên nhân trực tiếp gây ra những biến đổi tương ứng trên cơ thể sinh vật b.Không có vai trò chọn lọc c.Nhân tố qui định chiều hướng và tốc độ chọn lọc d.Nhân tố chọn lọc những kiểu gen thích nghi mình...
 9. H

  Hỏi về cách tính số loại kiểu hình

  Khi lai các cá thể thuần chủng khác nhau về 5 cặp gen ,di truyền độc lập .Thì ở F2 có số loại kiểu hình theo thứ tự là Đáp án là 3^5 và 2^5 nhưng mình không hiểu gì hết giải thích giúp mình
 10. H

  Hỏi về cách li địa lí

  Đặc điểm của phương thức hình thành loài = cách li địa lí là: a.Hình thành loài = con đường địa lí hay xảy ra đối với các loài động vật ít di động xa b.Qúa trình hình thành loài = con đường địa lí thường xảy ra 1 cách nhanh chóng qua nhiều giai đoạn trung gian chuyển tiếp c.Nếu hai quần thể của...
 11. H

  Các câu lí thuyết về sinh thái

  1)Những trường hợp sau một thời gian dài trong quá trình tiến hóa loài vẫn giữ nguyên dạng nguyên thủy ,ít biến đổi được gọi là gì A.Hóa thạch sống B.Loài thủy tổ C.Sinh vật hóa thạch D.Sinh vật nguyên thủy mình phân vân giữa câu B và D 2) Sự thích nghi của động vật đẳng nhiêt với điều kiện khô...
 12. H

  Các câu lí thuyết về chọn giống vật nuôi và cây trồng

  mình cũng không có đáp án,post lên để cùng thảo luận xem mình làm đúng hay sai thôi:hum:
 13. H

  Các câu lí thuyết về chọn giống vật nuôi và cây trồng

  1)Mục đích của kĩ thuật di truyền là gì A.Tạo biến dị tổ hợp B.Gây ra đột biến gen C.Gây ra đột biến trên ADN một cách chủ động và có mục đích D.Gây ra đột biến trên ADN một cách ngẫu nhiên ,sau đó tiến hành chọn lọc mình phân vân B và C 2)Để tận dụng nguồn gen ngoài nhân khi lai giữa các dòng...
 14. H

  Các câu lí thuyết về sinh học phân tử

  1)Nhận xét nào dưới đây là không đúng A.Đột biến gen thường gây ra những hậu quả nghiêm trọng hơn trên kiểu hình và khả năng sinh sản so với đột biến NST B.Đột biến gen khi xuất hiện sẽ tái bản nhờ cơ chế tự nhân đôi của ADN C.Đột biến gen xuất hiện với tần số cao hơn so với đột biến NST D.Đột...
 15. H

  Các câu lí thuyết về sinh thái

  thêm một số câu nữa 1)Quần thể giao phối được xem là đơn vị sinh sản ,đơn vị tồn tại của loài trong thiên nhiên vì A.Có sự giao phối ngẫu nhiên giữa các cá thể trong quần thể B.Không có sự phụ thuộc lẫn nhau về mặt sinh sản C.Sự giao phối trong nội bộ quần thể xảy ra không thường xuyên D.Không...
Top