Recent content by hienchau1603

 1. H

  Chưa hiểu về bài tập protein

  ta có số cặp nu mã hóa aa: 1155-(1155.1/5)=924 số bộ ba mã hóa aa: 924/3 -1= 307 do có 7675 tARN được huy động nên tổng số aa của các chuỗi polipeptit là 7675 aa => số chuỗi polipeptit là 7675/307=25
 2. H

  So sánh phân đôi và nguyên phân

  ngoài 2 ý của bạn Dinh Duc Tsien mình bổ sung thêm: - nguyên pân có thoi pân bào còn pân đôi ko có thoi pân bào - nguyên pân có sự biến đổi hình thái của nst còn pân đôi thì ko mong các bạn chỉnh sửa và bổ sung thêm
 3. H

  Cần giúp bài tập đột biến

  theo mình thì không có thể dị bội
 4. H

  Cần giúp bài tập đột biến

  Ở một loài thực vật, gen A quy định quả tròn trội hoàn toàn so với alen a quy đỉnh quả dài. Cho cây quả tròn thuần chủng lai với cây quả dài được F1 có 500 cây, trong đó có 499 cây quả tròn và 1 cây quả dài. Cho rằng cây quả dài F1 là do đột biến gây ra. Hãy trình bày các dạng đột biến có thể...
Top